برچسب: سهراب

زاد روز حکیم فردوسی توسی

زادروز فردوسی

زاد روز حکیم فردوسی توسی بهانه ای شد تا به این مناسبت به بیان زندگی این شخصیت ادبی گرانقدر بپردازیم. و کودکان و نوجوانان ایران زمین را با شاعر حماسی سرای ایرانی و شاهکار بی نظیر وی «شاهنامه» آشنا کنیم. زاد روز حکیم فردوسی توسی را یکم بهمن ماه سال ۳۱۹ هجری شمسی دانسته اند. او در شهر باژ شهرستان توس از توابع خراسان به دنیا آمد. فردوسی در چندین قسمت از شاهنامه به سن و سال و موقعیت خودش اشاره کرده است. که این اشعار همچون کلیدی برای شاهنامه پژوهان بوده است. و بدین وسیله به زمان وقایع تاریخی...

ادامه خواندن ←