برچسب: کودک لوس

کودک لوس

کودک لوس

کودک لوس به چه کودکی گفته می شود؟ یک کودک به صورت مادرزاد لوس نیست. او در این وضعیت قرار گرفته است. یک کودک لوس به دنیا نمی آید. این که بچه  لوسی است، همه بر پایه استدلال و روش عمل والدین است. اگر آنها اجازه میدهند فرزندشان به میزان خاصی از خودخواهی برسد، فرزندان در نهایت دچار مشکل می شوند. و رفتار آنها به طور فزاینده ای بدتر می شود. دیر یا زود این کودکان در نهایت به والدین خود توهین می کنند. آنها را کنترل و قدرت خود را بر آنها تحمیل می کنند. مهمتر از همه، آنها...

ادامه خواندن ←