برچسب: گروه سنی ب

شناخت گروه های سنی

گروه بندی سنی

در گذشته شناخت گروه های سنی کودکان و نوجوانان٬ یک رده بندی خاص، برای تفکیک میان آثار مختلف در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. بر پایهٔ این رده بندی، کلیهٔ کتاب هایی که در این سازمان برای کودکان به چاپ می رسید، بر اساس حجم کتاب و تعداد صفحات، میزان نقاشی ها، نوع مطلب، و معیارهایی از این قبیل، به شش گروه مختلف تفکیک می‌شد. شش گروه بدین شرح است: گروه الف: سال های قبل از دبستان. گروه ب: سال های آغاز دبستان (کلاس های اول، دوم و سوم). گروه ج: سال های پایان دبستان (کلاس های چهارم،...

ادامه خواندن ←