تخیلات کودک خود را بهبود ببخشید

.

کتاب هفته

شاهنامه فردوسی تنها اثری است که به طور قطع حکیم ابوالقاسم فردوسی سروده است.

شاهنامه فردوسی

شخصیت هفته

فردوسی توسی در سال ۳۱۹ هجری شمسی در روستای باژ شهر توس خراسان دیده به جهان گشود.

حکیم فردوسی پاکزاد

مناسبت هفته

زاد روز حکیم فردوسی توسی را یکم بهمن ماه سال ۳۱۹ هجری شمسی دانسته اند.

زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی

کتاب های محبوب

کتاب های جدید

مــــطــــالــب وبـلـاگ

شاهنامه ۲

(۲) شاهنامه فردوسی

عشق وصف ناپذیر فردوسی به نام میهن و فرهنگ و ادب پارسی، او را به این فکر واداشت. که باید (۲)…

شاهنامه ۱

(۱) شاهنامه فردوسی

(۱) شاهنامه فردوسی تنها اثری است که به طور قطع حکیم ابوالقاسم فردوسی سروده است. البته همان گونه که خود فردوسی…

آرامگاه فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی در سال ۳۱۹ هجری شمسی در روستای باژ شهر توس از توابع خراسان دیده به جهان گشود.…

زادروز فردوسی

زاد روز حکیم فردوسی توسی

زاد روز حکیم فردوسی توسی بهانه ای شد تا به این مناسبت به بیان زندگی این شخصیت ادبی گرانقدر بپردازیم. و…