درباره ما

درباره خودمان حرفی نداریم جز عشق به کودکان و نوجوانان و عشق به کتاب
خوشبختانه در دوره ای زندگی می کنیم که نسل جدید پدرها و مادرها در قبال تربیت و آموزش فرزندانشان هوشمندانه تر عمل می کنند.
هر پدر و مادری از بالا بردن سطح دانش و آگاهی فرزندش خرسند خواهد شد. و این مهم فراهم نخواهد شد مگر با مطالعه.

در واقع کتاب و مطالعه کتاب سودمندترین سرمایه گذاری برای فرزندان خواهد بود.
تیم بوکی کیدز با بهره بردن از تجربیات والدین موفق و مشاوران متخصص کودکان و نوجوانان اقدام به عرضه کتاب مطابق با شرایط سنی کودکان و نوجوانان کرده است.
نکته قابل توجه در مورد تیم بوکی کیدز حساسیت اعضای این گروه به ارائه کتاب های معتبر از ناشران معتبر است.
یک کتاب خوب علاوه بر اینکه می تواند باعث رشد آگاهی فرزندان شود، یک سرگرمی مناسب هم به شمار می رود.
برای برخورداری از یک کودک کتابخوان و باهوش باید از بدو تولد بستر مناسب را فراهم کرد. ما سعی خواهیم کرد در مورد تک تک کتابهای ارائه شده در سایت بوکی کیدز توضیحاتی از موضوع و محتوا، نویسنده و مترجم و ناشر در اختیار مخاطبان قرار دهیم تا تصمیم گیری برای انتخاب کتاب ساده و آسان شود.
اعتماد مخاطبان برای ما بسیار ارزشمند است.